Zostaje w gminie

Dwa rozbiory gminy Słupsk

Pierwsze tereny gminy Słupsk zostały wcielone w granice miasta decyzją Rady Ministrów od początku 2023 roku. Mimo, że była to duża strata terytorialna, władze miasta Słupsk nie poprzestały na tym i złożyły wniosek o przejęcie kolejnych terenów należących do gminy Słupsk. Tym razem roszczenia stanowią ponad 20% zurbanizowanych terenów gminy oraz 5143 mieszkańców.

Straty terytorialne

Kolejna zmiana granic niesie za sobą znaczące zmiany terytorialne. Drugi wniosek Słupska zakłada włączenie w granice Miasta kolejnych 19,21 km2 (część sołectwa Włynkówko, część sołectwa Swochowo – Niewierowo, Sołectwo Bierkowo, Strzelino i Siemianice)

Straty finansowe

Pierwsza zmiana granic, które weszła w życie w styczniu 2023 roku, sprawiła, że budżet Gminy Słupsk stracił 6 milionów złotych rocznie. Łączna strata finansowa, którą poniesie Gmina Słupsk na skutek kolejnej zmiany granic wyniesie 17,5 miliona złotych rocznie.

Zmiana liczby mieszkańców

Jeżeli kolejne tereny zostaną włączone w granice miasta, to gmina straci łącznie 5143 mieszkańców z sołectw: Włynkówko, Swochowo, Niewierowo, Bierkowo, Strzelino i Siemianice.

Co to oznacza dla innych mieszkańców gminy Słupsk?

To realne straty, które mogłyby zostać przeznaczone na : doposażenie szkół i przedszkoli, inwestycje w miejscowościach gminnych, ile km dróg i chodników i ścieżek rowerowych, dodatkowe zajęcia kulturalne i edukacyjne, wsparcie rodzin i seniorów.

Taka strata finansowa to również odsunięcie w czasie zaplanowanych wcześniej inwestycji (budowy dróg, ścieżek rowerowych)

Kolejna strata finansowa, jaką może ponieść Gmina Słupsk, przyczyni się do degradacji i zaprzestania świadczenia wielu usług, z których dziś, w większości bezpłatnie mogą korzystać nasi mieszkańcy. Są to:

  1. bezpłatnych lekcji pływania i jazdy na łyżwach w ramach lekcji w-f,
  2. obiadów w szkołach, które kosztują 20zł miesięcznie.
  3. bezpłatnego dowozu do szkół
  4. dofinansowania do wielu wydarzeń kulturalnych
  5. pogorszenie oferty usług świadczonych dla seniorów (kluby seniora, bezpłatne bilety komunikacji, opieka 75+)
  6. Zawężenie wachlarza świadczeń dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny Gminy Słupsk czy Karty Seniora Gminy Słupsk.

Weź udział w konsultacjach społecznych i wyraź swój sprzeciw!

Już raz pokazaliśmy, że Głos mieszkańców ma znaczenie. Wyraź swój sprzeciw i powstrzymaj kolejny rozbiór gminy Słupsk! Do 15 maja 2023 roku możesz wziąć udział w konsultacjach pod adresem www.gminaslupsk.wdialogu.pl/konsultacje.

Ankiety konsultacyjne można również przekazać:

  • Osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
  • Korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
  • Do sołtysa każdej miejscowości
  • Do wyznaczonych punktów na terenie Gminy Słupsk